Rodinový způsob odchovu selat

DOSTÁLOVÁ, Anne, ŠPINKA, Marek a SKLENÁŘ, Josef. Rodinový způsob odchovu selat. Náš chov, 2024, roč. 84(2), s. 26. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz24052.pdf
Abstrakt

Současné poznatky o negativních dopadech časného odstavu selat včetně zvyšování rizika antimikrobické rezistence otevírají cestu k zodpovědnému hledání nových přístupů, které snižují stresovou zátěž u selat a tím i jejich vnímavost vůči patogenům. Patří k nim chovatelské postupy, které vycházejí z přirozeného chování zvířat. Jedním z nich je rodinový systém chovu prasat s připouštěním kojících prasnic, který vychází z přirozených modelů chování prasat. Metodika byla experimentálně ověřena ve švýcarském institutu FIBL, ale k jejímu většímu rozšíření v praxi nedošlo. Jediným místem v České republice, kde je v současné době tato metoda využívána, je Biofarma Sasov na Jihlavsku, která dopracovala detaily na základě svých vlastních zkušeností.

OdděleníEtologie