Rovnice pro aparativní klasifikaci přístroji Fat-O-Meater (FOM), Hennessy Grading Probe (HGP), Ultra FOM 300 a pro manuální metodu ZP

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Rovnice pro aparativní klasifikaci přístroji Fat-O-Meater (FOM), Hennessy Grading Probe (HGP), Ultra FOM 300 a pro manuální metodu ZP. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, VALIŠ, Libor a VÍTEK, Martin.. Česká republika, EU. Právní norma 194/2004 Sb., 2005/1/ES. 2005-07-12.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz5346.pdf
Abstrakt

V rámci výzkumné činnosti zaměřené na klasifikaci jatečně upravených těl prasat podle systému SEUROP byly ve VÚŽV Uhříněves, v. v. i. stanoveny regresní rovnice pro predikce podílu svaloviny pomocí aparativních metod FOM, HGP a Ultra FOM a manuální metody ZP. Uvedené rovnice byly převzaty do Sbírky zákonů č. 194/2004 a do Úředního věstníku EU.

OdděleníChov prasat