Rovnice pro aparativní klasifikaci přístroji IS-D-15 a IS-D-05

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Rovnice pro aparativní klasifikaci přístroji IS-D-15 a IS-D-05. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, VALIŠ, Libor a VÍTEK, Martin.. Česká republika, EU. Právní norma 324/2005 Sb., 2006/383/ES. 2006-08-15.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz6366.pdf
Abstrakt

V rámci výzkumné činnosti zaměřené na klasifikaci jatečně upravených těl prasat podle systému SEUROP byly ve VÚŽV Uhříněves, v. v. i. stanoveny regresní rovnice pro predikci podílu svaloviny pomocí aparativních metod IS-D-15 a IS-D-05. Uvedené rovnice byly převzaty do Sbírky zákonů č. 324/2005 a do Ústředního věstníku EU.

OdděleníChov prasat