Rovnice pro přepočet hmotnosti JUT v obchodní úpravě bez ušních boltců na referenční hmotnosti JUT dle standardů EU

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Rovnice pro přepočet hmotnosti JUT v obchodní úpravě bez ušních boltců na referenční hmotnosti JUT dle standardů EU. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, VÍTEK, Martin, VALIŠ, Libor a DAVID, Libor.. Česká republika. Právní norma 2013/187/EU. 2013-08-30.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz13099.pdf
Abstrakt

Pro predikci referenční hmotnosti jatečně upraveného těla podle standardů EU (y) byla na podkladě hmotnosti jatečně upraveného těla bez ušních boltců za tepla (x) odvozena regresní rovnice y=0,16162 + 1,00118 x. Uvedený postup platí pro běžně používané hybridní kombinace v hmotnostním rozpětí 60 až 120 kg jatečných těl.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat