Rozdílná strategie výživy dojnic v období stání na sucho

KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, JOCH, Miroslav, VÝBORNÁ, Alena, LANG, Petr a TYROLOVÁ, Yvona., 2017 Rozdílná strategie výživy dojnic v období stání na sucho. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 248-250. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17151.pdf
Abstrakt

Nejzávažnější zdravotní situace je u vysokoprodukčních dojnic v peripartálním období (lilek, 2009, 2010). Není-li vysokoužitková dojnice dobře připravena na porod, vyskytují se problémy v průběhu porodu, komplikované bývá i poporodní období, dochází ke sníženému příjmu sušiny, mléčná užitkovost nedosahuje optimální úroveň, je narušena plodnost a dochází k vzniku řady subklinických i klinických forem onemocnění (Goff a Horst, 1997). Mezi hlavní faktory ovlivňující fyziologický stav dojnic před porodem patří dieta, která by měla zajišťovat optimální příjem všech živin.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat