Rozdílný vliv troposférického ozónu na užitkovost dojnic

DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a KOSOVÁ, Martina., 2010 Rozdílný vliv troposférického ozónu na užitkovost dojnic. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010. Brno: ČHMU, s. 23-25. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10242.pdf
Abstrakt

Koncentrace ozonu působila depresivně na produkci mléka u dojnic pouze v teplém období (-0,052 kg mléka/ks/den na 1 µg/m3 ozonu). V chladném období však působil ozon pozitivně (+0,031 kg mléka/ks/den). Negativní vliv na produkci mléka měly především zplodiny fotolýzy (NOx), které působily společně s ozonem.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat