Rozdíly v kvalitě kukuřičné siláže ve spodní a horní části silážního žlabu

LOUČKA, Radko. Rozdíly v kvalitě kukuřičné siláže ve spodní a horní části silážního žlabu. Krmivářství, 2011, roč. 15(2), s. 30-32. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11040.pdf
Abstrakt

Ve třech podnicích byly dva roky po sobě odebírány vzorky kukuřičných siláží ze silážního žlabu, a to ve výšce 1 m od horního okraje (H) a 1 m ode dna (S). Výsledky z H vrstvy byly ve všech ukazatelích u všech sledovaných podniků horší než z S vrstvy. Z hlediska ztrát sušiny a energie byly horší výsledky dosaženy v roce 2009, v tomto roce se však naopak podařilo snížit zaplísnění siláží, což pravděpodobně ovlivnil vyšší obsah kyseliny octové.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat