Růst a vývin holštýnských jalovic a ekonomické vlastnosti skotu

ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, BOUŠKA, Josef, ZINK, Vojtěch a KREJČOVÁ, Michaela. Růst a vývin holštýnských jalovic a ekonomické vlastnosti skotu. Náš chov, 2009, roč. 69(9), s. 28-30. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9095.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo odhadnout vztah mezi intenzitou růstu jalovic holštýnského plemene a ekonomicky důležitými ukazateli chovu. Z výsledků analýzy vztahů parametrů reprodukce k intenzitě růstu v odchovu můžeme konstatovat, že se zvyšujícím se přírůstkem živé hmotnosti do 14. měsíců věku dochází ke snížení reprodukční výkonnosti plemenic. U jalovic dochází ke zvýšení inseminačního indexu o 0,82 inseminace.Maximální rozdíl mezi délkou servis periody u sledovaných skupin jalovic byl zjištěn u servis periody krav v 1. mezidobí v úrovni 6,78 dne, ve 2. mezidobí pak tento rozdíl činil 17,47 dne. Uvedený trend byl potvrzen i u dalších sledovaných znaků reprodukce.Rovněž délka produkčního života byla statisticky průkazně příznivější u skupiny s nejnižší intenzitou růstu a vývinu.Ostatní skupiny převyšuje o 2,17 a 5,49 měsíce.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic
OdděleníChov skotu