Růst mladých nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi

TŮMOVÁ, Eva, SKŘIVANOVÁ, Věra a HRSTKA, Z., 2013 Růst mladých nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 155-159. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13056.pdf
Abstrakt

Cílem studia bylo ohodnotit růst, spotřebu krmiv a jatečné parametry samců a samiček nutrií krmených krmnou směsí. Mladé nutrie byly odstaveny ve věku 2 měsíců. Krmná směs obsahovala 19 % hrubých bílkovin a 41.25 % NDF vlákniny. Pohlavní dimorfismus v živé hmotnosti byl stanoven ve 3 měsících věku, s nejvyššími rozdíly ve věku 5 měsíců (24 %). Příjem krmiv byl nižší u samiček ve srovnání se samci. Jatečná hmotnost byla u samiček významně nižší, ale jatečná výtěžnost nebyla ovlivněna pohlavím.

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce