Sada hybridizačních sond pro stanovení mutací v exonu 7 bovinního beta-kaseinu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada hybridizačních sond pro stanovení mutací v exonu 7 bovinního beta-kaseinu. Autoři: KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Patentový spis CZ 303721 B6. 2013-02-20.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz13030.pdf
Abstrakt

Řešení se týká sady hybridizačních sond pro stanovení mutací v exonu 7 bovinního .beta.-kaseinu, která obsahuje sekvenčně specifické, fluorescenčně značené hybridizační sondy pro stanovení alelických variant A1, A2, A3 a B u .beta.-kaseinu skotu, které mají následující složení: pro detekci bodové mutace A 8101 C a diskriminaci 2 skupin alel: A1 nebo B a A2 nebo A3Sensor 8101 5´ gAC CCA TCC CTA ACA gCC TCC C-FL 3´ Anchor 8101 5´ RED640-CAA AAC ATC CCT CCT CTT ACT CAA ACC C-PH 3´,pro detekci bodové mutace C 8219 A a diskriminaci 2 skupin alel: A1 nebo A2 nebo B a A3Sensor 8219 5´ ggC TCC TAA gCA AAA AgA AAT-FL 3´ Anchor 8219 5´ RED640-CCC TTC CCT AAA TAT CCA gTT gAg C-PH 3´, pro detekci bodové mutace C 8267 G a diskriminaci 2 skupin alel: A1 nebo A2 nebo A3 a B: Sensor 8267 5´ TAC TgA AAg CCA gAg CCT gAC TC-FL 3 Anchor 8267 5´ RED640-CAC TgA TgT TgA AAA TCT gCA CCT TCC-PH 3´.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat