Sada hybridizačních sond pro stanovení mutací v exonu 7 bovinního beta-kaseinu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada hybridizačních sond pro stanovení mutací v exonu 7 bovinního beta-kaseinu. Autoři: KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 23351 U1. 2012-01-30.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz12023.pdf
Abstrakt

Technické řešení se týká stanovení alelických variant A1, A2, A3 a B mléčné bílkoviny β-kaseinu u skotu metodou RT-PCR, které je charakterizováno tím, že amplifikace alelických variant se provádí se sekvenčně specifickými hybridizačními fluorescenčně značenými sondami o složení: 1. Pro detekci bodové mutace A 8101 C (GenBank NCBI USA M55158.1) Sensor 8101 5´ gAC CCA TCC CTA ACA gCC TCC C—FL 3´ Anchor 8101 5´ RED640—CAA AAC ATC CCT CCT CTT ACT CAA ACC C—PH 3´ 2. Pro detekci bodové mutace C 8219 A (GenBank NCBI USA M55158.1) Sensor 8219 5´ ggC TCC TAA gCA AAA AgA AAT—FL 3´ Anchor 8219 5´ RED640—CCC TTC CCT AAA TAT CCA gTT gAg C—PH 3´ 3. Pro detekci bodové mutace C 8267 G (GenBank NCBI USA M55158.1) Sensor 8267 5´ TAC TgA AAg CCA gAg CCT gAC TC—FL 3´
Anchor 8267 5´ RED640—CAC TgA TgT TgA AAA TCT gCA CCT TCC—PH 3´ Poté se analýzou křivky tání hybridu sonda – fragment DNA v Light Cycler 480 II Real time PCR systému přesně stanoví alelické varianty A1, A2, A3 a B a určí výsledné genotypy β-kaseinu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat