Sada multiplexních mikrosatelitních markerů na detekci genetické diverzity, studium parentity a charakterizaci genetické struktury plemen a populací ovcí

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada multiplexních mikrosatelitních markerů na detekci genetické diverzity, studium parentity a charakterizaci genetické struktury plemen a populací ovcí. Autoři: RYCHTÁŘOVÁ, Jana a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 36058 U1. 2022-05-26.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz22079.pdf
Abstrakt

testovací sady mikrosatelitních markerů pro ověřovaní původu (parentitarodičovství), charakterizaci genetické diverzity a pro studii genetické struktury populace u ovcí na základě délkové variability krátkých opakujících se fragmentů (mikrosatelitů). Podstata spočívá 10 v tom, že dochází k amplifikaci úseků genomu obsahujících vybrané mikrosatelitní lokusy (Short Tandem Repeats – STR) pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) se sadou specifických primerů a následné fragmentační analýze délky produktů.

ProjektNové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníBiologie reprodukce, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat