Sada pro detekci jednonukleotidového polymorfismu v promotoru genu myogenního transkripčního faktoru MYF5 u skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada pro detekci jednonukleotidového polymorfismu v promotoru genu myogenního transkripčního faktoru MYF5 u skotu. Autoři: KYSELOVÁ, Jitka, JEČMÍNKOVÁ, Kateřina, BARTOŇ, Luděk, SZTANKÓOVÁ, Zuzana a RYCHTÁŘOVÁ, Jana.. Česká republika. Patentový spis CZ 309115 B6. 2022-02-09.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz22098.pdf
Abstrakt

Sada podle vynálezu s obsahem sekvenčně specifických oligonukleotidových extenčních primerů pro detekci celkem osmi jednotlivých jednonukleotidových genetických polymorfismů v promotoru genu MYF5 u skotu metodologií složenou z dvoustupňové polymerázové řetězové reakce (PCR) a následné fragmentační analýzy produktů PCR – amplikonů obsahuje 2 primery, jejichž složení je už známé z literatury. Dále obsahuje 8 extenčních primerů SBE pro multiplexní detekci genetického polymorfismu typu SNP uvnitř promotoru genu MYF5. Tato genotypizační sada oligonukleotidových primerů pro stanovení mutací v 5´ nepřekládané oblasti genu myogenního transkripčního faktoru MYF5 u skotu umožňuje velmi přesné a levné diagnostikování.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníBiologie reprodukce, Chov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat