Sada pro detekci jednonukleotidového polymorfismu v promotoru genu myogenního transkripčního faktoru MYF5 u skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada pro detekci jednonukleotidového polymorfismu v promotoru genu myogenního transkripčního faktoru MYF5 u skotu. Autoři: KYSELOVÁ, Jitka, JEČMÍNKOVÁ, Kateřina, BARTOŇ, Luděk, SZTANKÓOVÁ, Zuzana a RYCHTÁŘOVÁ, Jana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 29223 U1. 2016-03-08.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz16025.pdf
Abstrakt

Řešení se týká nové sady primerů pro přesné, rychlé a citlivé současné stanovení celkem 8 SNPs v oblasti promotoru genu MYF5 u skotu, který je důležitý z hlediska růstové schopnosti a masné užitkovosti u skotu a má význam molekulárního markeru ve šlechtění u skotu. Metoda SNaPshot je vhodná ke genotypování potencionálně až 20 SNPs současně a umožňuje tedy výrazné zkrácení a zlevnění celého laboratorního procesu v porovnání např. s klasickou metodou PCR-RFLP.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat