Sada pro detekci SNPs v promotor III oblasti genu acetyl-CoA karboxylázy (ACACA) u ovcí

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada pro detekci SNPs v promotor III oblasti genu acetyl-CoA karboxylázy (ACACA) u ovcí. Autoři: SZTANKÓOVÁ, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a KYSELOVÁ, Jitka.. . Patentový spis CZ 306985 B6. 2017-09-20.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz17184.pdf
Abstrakt

Sada pro detekci SNPs v promotor III oblasti genu acetyl-CoA karboxylázy (ACACA) u ovcí polymerázovou řetězovou reakcí na úrovni genomické DNA a následně minisekvenováním – SNaPshotu, která je charakterizována tím, že obsahuje primery o složení ov-ACACA F: 5´-ggg CCC CTT TAC gTT TCT gT – 3´, ov-ACACA R: 5´ – AgC TTC TgC CTT AgC TgC A – 3´ o délce amplikonu 513 bp, a dále extenční primer pro detekci nového genetického polymorfizmu na pozici 1168 bp A/G o složení Ov-acaca Sh1: 5´- (AT)2gTg gTg gCg TgT CTC – 3´. Sada dále obsahuje set extenčních primerů o složení Ov-acaca Sh2: 5´- (AT)3gCA TAg CTg TCC TCg TAA gC – 3´, Ov-acaca Sh3: 5´- (AT)6gAA ggC TCA ggg CAA AAA gA – 3´, Ov-acaca Sh4: 5´- (AT)8gAC CgT CAg AAg AAA gTg AC – 3´ pro multiplexní detekci genetických variant na pozici 1330 bp G/T, 1338 bp C/G a 1430 bp C/T.

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat