Sada pro diagnostiku variant antibakteriálních TLR genů skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada pro diagnostiku variant antibakteriálních TLR genů skotu. Autoři: NOVÁK, Karel a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 31484 U1. 2018-02-20.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18043.pdf
Abstrakt

Řešení se týká postupu pro laboratorní určování strukturních variant u pěti genů skupiny TLR, které se podílejí na rané imunitě proti bakteriálním původcům chorob skotu. Oblast techniky lze obecně označit jako veterinární DNA diagnostiku. Návrh sady reakcí vychází z obecné metody extenze primeru, která využívá pro určení typu záměny nukleotidu v DNA první krok v enzymatické syntéze komplementárního vlákna DNA. Podkladem pro vytvoření užitného vzoru bylo bioinformatické a populačně genetické vyhodnocení variability v imunitních genech TLR skotu, jmenovitě mléčných plemene česká červinka a český strakatý skot. V druhé části vývoje byl proveden návrh a odzkoušení oligonukleotidových primerů pro genotypovací reakce. Cílem při vývoji užitného vzoru bylo vytvořit ucelenou sadu reakcí, která zahrne genetické polymorfismy s diagnostickým významem pro určení zbývajících polymorfismů, které nejsou testovány přímo. Sada tak poskytuje možnost určit všechny varianty antibakteriálních TLR genů, vyskytující se v dané populaci skotu, s minimálním počtem reakcí. Náklady i pracnost metody jsou významně sníženy souběžným prováděním genotypovacích reakcí v multiplexech 5 až 6 reakcí.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat