Sada pro diagnostiku variant antivirového genu TLR8 skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada pro diagnostiku variant antivirového genu TLR8 skotu. Autoři: NOVÁK, Karel a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 31486 U1. 2018-02-20.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18044.pdf
Abstrakt

Řešení se týká sady reakcí pro diagnostiku variant genu TLR8 u mléčného skotu. Význam genu TLR8 je určen tím, že se podílí na rané imunitě proti virovým původcům chorob skotu. Oblast techniky lze obecně označit jako veterinární DNA diagnostiku. Sada reakcí vychází z obecné metody extenze primeru, která využívá pro určení typu záměny nukleotidu v DNA první krok v enzymatické syntéze komplementárního vlákna DNA. Podkladem pro řešení bylo bioinformatické a populačně genetické vyhodnocení variability v imunitních genech TLR u dojeného skotu. V druhé části vývoje potom návrh oligonukleotidových primerů pro genotypovací reakce a jejich optimalizace. Ucelená sada reakcí se zaměřuje na ty genetické polymorfismy, které se vyskytují ve středoevropské populaci dojeného skotu, a dosahuje tak úspor prováděných reakcí. Sada tudíž odstraňuje nedostatky dosavadních metod pro tuto skupinu TLR a přidává hodnotu optimalizace pro danou populaci. Výběr SNP vychází ze zastoupení polymorfismů v reprezentativních plemenech česká červinka a český strakatý skot. Součástí navrženého řešení je také optimalizace podmínek pro souběžné provádění sdružených genotypovacích reakcí ve skupinách (multiplexech) 5 a 6 reakcí, což umožňuje snížit výrazně náklady i pracnost metody.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat