Sada pro simultánní genotypizaci laktoferinu a toll like receptoru 4 u koz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada pro simultánní genotypizaci laktoferinu a toll like receptoru 4 u koz. Autoři: KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SZTANKÓOVÁ, Zuzana a NOVÁK, Karel.. . Užitný vzor CZ 29769 U1. 2016-09-13.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz16117.pdf
Abstrakt

Užitný vzor obsahuje sekvenčně specifické, oligonukleotidové extenční primery, pro detekci jednoho SNP v exonu 4 genu LF a čtyř SNP v exonu 3 genu TLR4 u koz současně. Způsob detekce jednotlivých SNP se provádí sadou podle vynálezu na principu dvou oddělených polymerázových řetězových reakcí (PCR) a následné kapilární elektroforézy fluorescenčně značených délkových fragmentů v automatickém DNA sekvenátoru (fragmentační analýza SNP založená na metodě minisekvenování, SNaPshot). Výsledné genotypy pro laktoferin (LF) a toll like receptor 4 (TLR4) jsou stanoveny pomocí software GeneMapper v.4.0.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat