Sada pro stanovení alelických variant genů ovlivňujících zbarvení u koní

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada pro stanovení alelických variant genů ovlivňujících zbarvení u koní. Autoři: KYSELOVÁ, Jitka, JOCHOVÁ, Martina, CZERNEKOVÁ, Vladimíra a JEČMÍNKOVÁ, Kateřina.. . Užitný vzor CZ 30816 U1. 2017-07-03.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz17083.pdf
Abstrakt

Řešení se týká sady specifických primerů DNA pro detekci alel ovlivňujících výskyt a modifikace variant plášťového zbarvení srsti u koní technikami molekulární genetiky. Užitný vzor obsahuje sekvenčně specifické, oligonukleotidové extenční primery, pro detekci celkem sedmi alel v lokusech Extension, Aguti, Cream, Overo, Sabino a Champagne. Způsob detekce jednotlivých SNP se provádí sadou podle vynálezu na principu dvou oddělených polymerázových řetězových reakcí (PCR) a následné kapilární elektroforézy fluorescenčně značených délkových fragmentů v automatickém DNA sekvenátoru (fragmentační analýza SNP založená na metodě minisekvenování, SNaPshot). Výsledné genotypy jsou stanoveny pomocí software GeneMapper v.4.0.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat