Sada pro určení alelických variant v genu Toll-like receptoru 4 u skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada pro určení alelických variant v genu Toll-like receptoru 4 u skotu. Autoři: TICHÝ, Ladislav, KYSELOVÁ, Jitka, SZTANKÓOVÁ, Zuzana a JOCHOVÁ, Kateřina.. Česká republika. Užitný vzor CZ 35854 U1. 2022-03-15.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz22210.pdf
Abstrakt

Řešení se týká návrhu oligonukleotidových primerů pro detekci dvou jednonukleotidových mutací v genu Toll-like receptoru 4 u skotu metodou analýzy křivky tání při vysokém teplotním rozlišení.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat