Sada reakcí pro diagnostiku variant genu MYD88 skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada reakcí pro diagnostiku variant genu MYD88 skotu. Autoři: NOVÁK, Karel a VALČÍKOVÁ, Terezie. Česká republika. Užitný vzor CZ 32890 U1. 2019-05-28.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz19077.pdf
Abstrakt

Řešení se vztahuje k postupu pro laboratorní určování strukturních variant genu MYD88 u skotu. Gene MYD88 kóduje myeloidní diferenciační faktor 88 (MyD88), klíčovou složku systému přirozené imunity, která působí na začátku Toll signální dráhy od receptorů přirozené imunity ze skupiny Toll-like receptorů. Proto mohou přirozeně se vyskytující varianty genu MYD88 ovlivnit účinnost rozpoznávání patogenů a kinetiku imunitní odpovědi. V rámci užitného vzoru byla vyřešena strukturní obtížnost tohoto genu pro PCR amplifikaci, proběhl návrh reakcí a optimalizace skupin (multiplexů), v nichž jsou reakce prováděny souběžně po 5 až 7 pro snížení pracnosti a nákladů. Návrh sady reakcí vychází z obecné metody extenze primeru, která využívá pro určení typu záměny nukleotidu v DNA první krok v enzymatické syntéze komplementárního vlákna DNA. Řešení rovněž vycházelo ze zjištěného zastoupení jednotlivých genových variant ve středoevropské populaci mléčného skotu, jmenovitě u plemene český strakatý skot. Sada tak poskytuje možnost určit u jednotlivých zvířat většinu variant genu MYD88 vyskytujících se v dané populaci skotu, a to v minimálním počtu samostatných reakčních objemů. Sada reakcí také zahrnuje polymorfismy s diagnostickým významem pro předpověď dodatečných polymorfismů ve skupinách s genetickou vazbou, tzv. haplotypech.

ProjektVýskyt genetických faktorů pro infekční odolnost u vybraných plemen mléčného skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat