Selected aspects of welfare and prevention of disease in ruminants

NOVÁK, PavelKŘÁLOVÁ, J., TITTL, K., MALÁ, Gabriela a ILLEK, Josef. Selected aspects of welfare and prevention of disease in ruminants. XIth Middle European Buiatrics Congress & 5 th Symposium of the European College of Bovine Health Management, In Veterinářství, 2010, roč. 60(Supplementum 1), s. 25-27. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz10226.pdf
Abstrakt

Paper is focused on the analysis of selected indicators of well being of cattle, sheep and goats in relation to the creation of optimum environmental conditions and disease prevention as a prerequisite to maintain good health as a significant factor in achieving economic profitability for farmers.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat