Selekce hybridů kukuřice

NUTRIVET, S.R.O. a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Selekce hybridů kukuřice. Autoři: MALÁ, Soňa, JAMBOR, Václav a LOUČKA, Radko.. Česká republika. Software . 2020-09-14.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz20107.pdf
Abstrakt

Cílem software „Selekce hybridů kukuřice“ je poskytnout možnost porovnat mezi sebou hybridy kukuřice podle jejich kvality. Hybridy lze porovnávat pomocí rychlé a levné spektrometrické metody NIRs. Software „Selekce hybridů kukuřice“ je určen pro malé a střední zemědělské podniky. Je pro ně využitelný zdarma. Software je složen z 6 dílčích programů, které umožňují hodnotit kukuřičné hybridy podle způsobu výsevu, způsobu sklizně nebo podle metody stanovení nutriční hodnoty. Software mimo jiné umožňuje odhadnout potenciál produkce mléka z ha a z 1 tuny sušiny sklizené hmoty a také potenciál produkce metanu z 1 tuny sušiny.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
Ke stažení 20107
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat