Selekční indexy prasat s novými funkčními znaky

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Selekční indexy prasat s novými funkčními znaky. Autoři: KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil a PŘIBYL, Josef.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-253-0. 2021-08-31.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz21089.pdf
Abstrakt

Byly zkonstruovány nové selekční indexy (CPH) mateřské a otcovské populace prasat zařazené v národním šlechtitelském programu CzePig s využitím nových funkčních znaků týkajících se velikosti vrhu, délky mezidobí a počtu struků (u mateřské populace) a znaků kvality spermatu (u otcovské populace). Současně byly vypočeny aktuální genetické parametry a ekonomická důležitost všech znaků a předpokládaná selekční odezva při aplikaci různých variant nových selekčních indexů ve šlechtitelské praxi.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu
Ke stažení 21089
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat