Selekční indexy pro masný skot

ŠAFUS, Petr, PŘIBYL, Josef, VESELÁ, Zdeňka, VOSTRÝ, Luboš, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, STÁDNÍK, Luděk a ŠEBA, K. Selekční indexy pro masný skot. Náš chov, 2005, roč. 65(11), s. 22-26. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5210.pdf
Abstrakt

Na základě plemenných hodnot rutinně stanovovaných v kontrole užitkovosti byly pro býky masných plemen skotu sestrojeny selekční indexy (IM, IZ, IS). Selekce podle indexů vede u přímých genetických efektů skoro vždy ke genetickému zisku. Při šlechtění mají význam přímé efekty pro přírůstek do odstavu a přírůstek po odstavu, jatečná výtěžnost a zmasilost, u IZ má význam maternální efekt hmotnosti při odstavu. Autoři proto doporučují používat jednodušší indexy zahrnující jen nejdůležitější vlastnosti. Dále konstatují, že selekční indexy a odhad plemenných hodnot je třeba pružně přizpůsobovat měnícím se podmínkám.

OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat