Seminář k aktuálním problémům ve výživě skotu, zejména konzervace objemných krmiv

LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2018 Seminář k aktuálním problémům ve výživě skotu, zejména konzervace objemných krmiv. In Uspořádání semináře 7.3.2018. Palačov: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Nutrivet., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz18266.pdf
Abstrakt

Na programu byly následující příspěvky: Nové technologie sklizně pícnin a jejich konzervace, jejich specifika k výrobě mléka a bioplynu. Výsledky pokusů s použitím silážních přípravků při silážování vojtěšky a kukuřice s různou délkou a strukturou řezanky. Aktuální problémy v chovu skotu, zejména při krmení silážemi s krátkou řezankou pod 10 mm. Stravitelnost kukuřičných siláží vyrobených klasickou a Shredlage technologií. Využití přístroje HarvestLab při sklizni pícnin.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat