Seznámení s výsledky některých dalších pokusů VÚŽV

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, JAMBOR, Václav a VOSYNKOVÁ, Blažena.., 2019 Seznámení s výsledky některých dalších pokusů VÚŽV. In Prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 32-62. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19130.pdf
Abstrakt

Aktivity týkající se precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat jsou řešeny ve dvou záměrech projektu DKRVO MZE-ROO718 (dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na roky 2018-2022) – je to jednak „zlepšení výživy vysokoužitkových dojnic v průběhu celého mezidobí, s ohledem na jejich mléčnou užitkovost, zdravotní a fyziologický stav“ a také „predikce nutriční hodnoty krmiv a konzervace objemných krmiv“. Některé výsledky byly představeny.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat