Silages of Red Clover - the Effect of Different Preparations for the Quality Parameters in 1st and 2nd Cut

KUBÁT, Václav, PETRÁŠKOVÁ, Eva, JANČÍK, Filip, ČERMÁK, Bohuslav, HNISOVÁ, J., HOMOLKA, Petr a. LÁD, F., 2012 Silages of Red Clover - the Effect of Different Preparations for the Quality Parameters in 1st and 2nd Cut. In NutriNET 2012. Brno: Mendel University, s. 115-121. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12176.pdf
Abstrakt

The set of tested red clover silages from the first cut (25-06-2010) was divided into 7 groups; each of them included 4 samples. First group of the samples was untreated (C a). The second group of silage samples was treated using BIOS (BIOS a) preparation. The third group contained the silage samples treated with combination of BIOS and B 1 : 100 (BIOS + B 100 a) preparations. The fourth group was treated usingB 1 : 50 (B 50 a), fifth group B 1 : 100 (B 100 a), sixth group B 1 : 200 (B 200 a) and seventh B 1 : 500 (B 500 a). The distribution of samples was similar for the second cut (07-09-2010)as for the first cut: C p, BIOS p, B 100 p, B 200 p and B 500 p. Group of the samples BIOS + B 10 p and B 10 p were treated with B in concentration 1:10. In the first cut the group C a and B 100 a positively affected the quality of silage. The highest values of lactic acid showed the groups C a and B 100 a (both in average 34.73 g . kg-l). In the second cut the best results were achieved in the group BIOS pwith value ofpH 4.26.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat