Siláže šťovíku bez konzervantů

LOUČKA, Radko. Siláže šťovíku bez konzervantů. Náš chov, 2009, roč. 69(3), s. 72-75. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9021.pdf
Abstrakt

V práci bylo zkoumáno, jaká je silážovatelnost krmného šťovíku a jakým způsobem ovlivňuje plevelný šťovík kvalitu siláží kulturních plodin. Bylo zjištěno, že krmný šťovík lze za určitých podmínek úspěšně silážovat i bez konzervantů. Siláže z krmného šťovíku lze používat ke krmení přežvýkavců, nebo jako obnovitelný zdroj energie pro výrobu bioplynu. Vyšší podíl plevelných druhů šťovíku v silážích víceletých pícnin nebo trvalého travního porostu může negativně ovlivnit výživnou hodnotu, chutnost a kvalitu siláže.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat