Silážní přípravek s kyselinou citronovou

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Silážní přípravek s kyselinou citronovou. Autoři: LOUČKA, Radko.. Česká republika. Užitný vzor CZ 37253 U1. 2023-08-21.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz23119.pdf
Abstrakt

Řešení užitného vzoru se týká nového silážního přípravku, určeného pro silážování pícnin s vyšší sušinou, resp. pro siláže, u kterých je nutné posílit aerobní stabilitu (AS). Tuto hospodářsky významnou vlastnost, AS, zajišťuje kyselina citronová. Kyselinu citronovou lze aplikovat na řezanku sklízené píce buď samostatně, nebo v kombinaci s inokulantem Lactobacillus plantarum.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat