Silážní přísady a přípravky

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE.. Silážní přísady a přípravky. Autoři: LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, HOMOLKA, Petr, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a KOUKOLOVÁ, Veronika.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-248-6. 2021-04-26.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz21047.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je poskytnutí jednotných a komplexních informací o silážních přísadách a přípravcích tak, aby byly pro zemědělce všechny podstatné a potřebné informace na jednom místě, a aby tyto informace mohly být využívány pro rozhodování v provozním procesu přípravy siláží. Metodika obsahuje rozdělení silážních přípravků, postup při výběru silážního přípravku, vybrané aktivity autorů metodiky v oblasti výzkumu silážování, přehled legislativy a seznam přípravků dostupných na českém trhu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 21047
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat