Silážování čiroku

LOUČKA, Radko a HOMOLKA, Petr. Silážování čiroku. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 350-354. ISBN 978-80-260-2514-6.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran592
Interní odkaz13122.pdf
Abstrakt

Kapitola popisuje charakteristiky různých typů čiroku a metody silážování čiroku. Z krmivářského hlediska je nutné od sebe odlišit různé kvality siláží v závislosti na typu čiroku a způsobu sklizně: bílkovinnou siláž získanou sklizní v rané vegetativní fázi, siláž získaná přímou sklizní cukrového čiroku nebo kříženců čiroku se súdánskou trávou a siláž získaná přímou sklizní zrnového čiroku.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat