Silážování hrachu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Silážování hrachu. Autoři: TYROLOVÁ, Yvona.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-103-8. 2012-12-13.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz12193.pdf
Abstrakt

Metodika si klade za cíl poskytnout informace o problematice týkající se silážování hrachu. V metodice jsou zpracována data z několika experimentů, které byly uskutečněny ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves.Přínosem bude komplexní doporučení pěstování, sklizně a konzervace celé rostliny hrachu a porovnání kvality fermentačního procesu při silážování hrachu s různým obsahem sušiny.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 12193
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat