Silážování s konzervanty

TYROLOVÁ, Yvona. Silážování s konzervanty. Krmivářství, 2005, roč. 9(2), s. P1-P9. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5041.pdf
Abstrakt

Na českém trhu je velké množství přípravků používaných pro zkvalitnění siláží. V příspěvku je uveden jejich sortiment pro rok 2005. Podle druhu účinných látek jsou rozděleny na biologické (bakteriální a bakteriálně enzymatické), chemické a biologicko-chemické. U všech je uvedeno jejich složení, doporučení pro pícninu, balení, dávkování.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat