Silážování vojtěšky s rizikem nepřízně počasí

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a HOMOLKA, Petr. Silážování vojtěšky s rizikem nepřízně počasí. Náš chov, 2022, roč. 82(3), s. 56-59. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22021.pdf
Abstrakt

Pro správný průběh silážování vojtěšky je nutné její rychlé a dostatečné zavadnutí. Problémy nastávají, když je deštivo. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda by v době nepřízně počasí mohlo výsledek fermentace a aerobní stabilitu siláže ovlivnit přidání mikrobiálního silážního přípravku. Dešťové srážky byly simulovány pokropením řezanky vodou v množství 2 litry na 10 kg. Na kontrolní i pokusnou řezanku byly aplikovány 4 bakteriální přípravky. U siláží s vyšší sušinou (27,3 %) byl významně nižší obsah dusíkatých látek a popelovin. Siláže s nižší sušinou (25,4 %) měly vyšší pH a nižší obsah kyseliny mléčné i kyseliny octové, což odpovídá horšímu hodnocení výsledku fermentace. Aplikace bakteriálních přípravků kvalitu fermentace nezlepšila. Teplota v průběhu fermentace kulminovala u všech variant ve 41 °C, což představuje již velké riziko Maillardovy reakce. Silážování o tak nízkém obsahu sušiny proto nelze doporučit ani když budou na siláž aplikovány bakteriální přípravky.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat