Simultaneous genotyping of 4 SNPs in promoter III of the ovine ACACA

SZTANKÓOVÁ, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, KYSELOVÁ, Jitka a CZERNEKOVÁ, Vladimíra. Simultaneous genotyping of 4 SNPs in promoter III of the ovine ACACA. Small Ruminant Research, 2016, 138, 25-30. ISSN 0921-4488.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz16028.pdf
Abstrakt

biosynthesis of fatty acids in animal tissues. By sequencing analysis in promoter III of the ovine ACACA we identified 2 novel SNPs (A > G at 1168 bp and a T nucleotide insertion at 1182 bp) (GenBank accession number AJ292286). The novel variant (A > G at 1168 bp) was present in Cigaja, Sumavka, and Improved Valachian breed kept in the Czech Republic and T insertion at 1182 bp was present in the East Friesian breed. A protocol for rapid efficient simultaneous genotyping of ACACA variants using the primer extension method (PEA) was described, and a total of 171 animals belonging to sheep breeds: Cigaja (9), Sumavka (87), East Friesian (59) and Improved Valachian (16) were genotyped. Variant alleles are: A/G at 1168 bp, G/T at 1330 bp, C/G at 1138 bp and C/T at 1430 bp.The genotype combination AG/GT/CG/CC occurred in all 4 breeds kept in the Czech Republic with frequency of occurrence ranging from 15.25% to 44.45%. Allele frequencies of the Cigaja breed differ significantly from the other Czech sheep breeds

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat