Sklizeň a konzervace luskovin pěstovaných na dvou lokalitách

LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr, JAMBOR, Václav a DOSTÁLOVÁ, Radmila., 2022 Sklizeň a konzervace luskovin pěstovaných na dvou lokalitách. In Domácí luskoviny - ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 8. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22254.pdf
Abstrakt

Hlavním cílem předložené studie bylo porovnat mezi sebou vybrané odrůdy hrachu úponkového, pelušky a bobu podle skladby živin a vhodnosti pro sklizeň na siláž. Z Metodiky ÚKZÚZ pro zkoušky užitné hodnoty (ZUH), která platí s účinností od 1.8.2019 a byla aktualizována pro rok 2022 se informace o výživných hodnotách hrachu pro účely silážování nelze dočíst. Metodika je určena pro studium zrna hrachu. Podkladem pro zootechniky a krmiváře tak zůstává „Katalog krmiv VÚVZ Pohořelice“ z roku 1995 (Zeman a kol. 1995). V tomto katalogu je hrách veden jako silážovaná drť o obsahu sušiny 18 %, resp. obsahu vlákniny 22 % a stravitelných dusíkatých látek 13 % v sušině. Obsah škrobu není uveden vůbec. To jsou údaje pro sestavení krmné dávky pro vysokoužitkové dojnice nepoužitelné. Obdobné je to i pro bob.

ProjektDomácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat