Skokové indexy plemeníků za rok 2020

NOVOTNÁ, Alexandra. Skokové indexy plemeníků za rok 2020. Koně, 2021, roč. 2021(2), s. 8-9. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21232.pdf
Abstrakt

Skoková výkonnost koní se neustále zvyšuje. Aby bylo možné udržet konkurenceschopnost českého chovu sportovních koní se zahraničními svazy produkujícími sportovní koně, je potřeba vybírat pro plemenitbu pouze geneticky nejlepší jedince. Nejlepší lineární nevychýlená předpověď (Best Linear Unbiased Prediction = BLUPjje nejpoužívanějším modelem pro předpověď plemenných hodnot. Při předpovědi plemenných hodnot pomocí metody BLUP – Animal model není přihlíženo k vlastní užitkovosti, užitkovosti potomstva či užitkových vlastností předků odděleně, ale údaje o všech zdrojích informací jsou zpracovávány současně, což vede ke zpřesnění před­povědi plemenných hodnot všech jedinců.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat