Škola na farmě – aneb žáci mezi hospodářskými zvířaty

BEČKOVÁ, Ilona a KNÍŽKOVÁ, Ivana., 2017 Škola na farmě – aneb žáci mezi hospodářskými zvířaty. In Vidiecke stavby v európskych regiónoch IV. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita, s. 34-38. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17248.pdf
Abstrakt

V roce 2016 byla zahájena Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV) v Praze Uhříněvsi realizace pilotního projektu Ministerstva zemědělství (MZe) Škola na farmě. Cílem projektu je populární formou seznámit žáky se základy chovu velkých hospodářských zvířat (skotu a prasat) a přispět tak k popularizaci zemědělského rezortu. Projekt je určen pro žáky I. a II. stupně základních škol. Žáci jsou na farmě seznamováni s chovem skotu a prasat nice se selaty) – exteriér, životní projevy a potřeby, ustájení, krmení, napájení, dojení, užívané technologie, welfare hospodářských zvířat. Žáci se rovněž seznamují s významem mléka pro výživu lidí, a ve stejné míře se zdůrazňuje i nezbytnost produkce kvalitního masa.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat