Skupinové ustájení březích prasnic z pohledu chování a welfare: problémy a řešení.

ILLMANNOVÁ, G.udrun a CHALOUPKOVÁ, Helena. Skupinové ustájení březích prasnic z pohledu chování a welfare: problémy a řešení.. Veterinářství, 2012, roč. 62(7), s. 417-419. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12053.pdf
Abstrakt

Je dobře známo, že ustájení březích prasnic v individuálních klecích či kotcích snižuje jejich životní pohodu. Na základě nové směrnice EU 2001/88/EC je od 1. 1. 2013 v zemích EU včetně České Republiky chov prasnic v individuálních kotcích zakázán. Tento příspěvek se zaměřuje na hlavní problémy, které mohou nastat s přechodem na nový způsob ustájení a na jejich možné řešení. Hlavními problémy skupinového ustájení jsou: vliv stresu na reprodukční ukazatele prasnic při vytváření nových skupin prasnic, agresivita při tvorbě nových skupin a agresivita prasnic během krmení. Článek uvádí doporučení týkající se designu ustájení a manipulace s prasnicemi, aby bylo možné těmto problémům buď předcházet, nebo je případně minimalizovat.

OdděleníEtologie