Sláma a její pufrační schopnosti v krmné dávce dojnic

LOUČKA, Radko, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, JANČÍK, Filip, JOCH, Miroslav a HOMOLKA, Petr. Sláma a její pufrační schopnosti v krmné dávce dojnic. Krmivářství, 2022, roč. 26(6), s. 25-28. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22183.pdf
Abstrakt

Prevencí vzniku subklinické bachorové acidózy (SARA) u vysokoprodukčních dojnic je zařazení pufru do směsné krmné dávky (TMR). Cílem pokusu bylo zjistit, zda sláma v TMR dojnic může nahradit pufrační schopnost hydrogenuhličitanu sodného. Do pokusu bylo zařazeno 36 dojnic, rozdělených na 2 skupiny, pokus trval 42 dnů, byl rozdělen na 2 periody. V 1. periodě byla dojnicím skupiny A podávána TMR K s 0,1 kg hydrogenuhličitanu sodného, v 2. periodě TMR P s 1 kg pšeničné slámy. Dojnice ve skupině B byly krmeny v 1. periodě TMR P a v 2. periodě TMR K. Sláma v TMR dojnic sice nahradila pufrační schopnost hydrogenuhličitanu sodného v daných dávkách a zvýšila obsah tuku v mléce, ale přechod z TMR K na P se projevil prodloužením doby žraní.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat