Šlechtění dojeného skotu na odolnost vůči mastitidám, postupy a předpoklady a ekonomický význam

ZAVADILOVÁ, Ludmila, BAUER, Jiří, KAŠNÁ, Eva, KRPÁLKOVÁ, Lenka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, KRUPOVÁ, Zuzana a MICHALIČKOVÁ, Monika., 2016 Šlechtění dojeného skotu na odolnost vůči mastitidám, postupy a předpoklady a ekonomický význam. In Uspořádání semináře. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz16058.pdf
Abstrakt

Náplní semináře bylo seznámit účastníky s důvody a možnostmi šlechtění na odolnost vůči klinické mastitidě a případně na odolnost vůči dalším onemocněním dojeného skotu. Onemocnění dojnic mastitidou má záporný ekonomický dopad na rentabilitu chovu. V rámci semináře byly ukázány možnosti šlechtění a jeho dopadu, předvedeny odhady plemenných hodnot pro odolnost vůči mastitidě a jejich použití pro výběr zvířat. Dále byli přítomní seznámeni s problematikou sběru údajů o zdravotním stavu skotu ve spojení s kontrolou užitkovosti. Jako důležitá součást selekčního indexu byla ukázána ekonomická váha pro odolnost vůči mastitidě a provedeno srovnání s vyčíslením ekonomických dopadů na chov dojnic. V poslední přednášce byl ukázán současný stav databáze chorob paznehtů a nastíněny možnosti jejího využití pro šlechtění.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik, Výzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat