Šlechtění dojeného skotu s využitím genomické selekce

ZAVADILOVÁ, Ludmila, BAUER, Jiří, KRUPA, Emil, PEŠEK, Petr, PŘIBYL, Josef, PŘIBYLOVÁ, Jana., VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana a VOSTRÝ, Luboš., 2015 Šlechtění dojeného skotu s využitím genomické selekce. In Uspořádání semináře 22.5.2015. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz15032.pdf
Abstrakt

Příspěvky se týkaly postupů stanovení genomické plemenné hodnoty (GEPH) a její spolehlivosti, začlenění GEPH do celostátních žebříčků hodnocení všech zvířat a zohlednění při domácím hodnocení i zahraničních Interbullových hodnot. Jedna z přednášek byla věnována zohlednění genetických SNP markerů na čipech plemeníků, čímž došlo ke zvýšení spolehlivosti předpovědi hodnoty mladých zvířat za účelem využití v plemenitbě. Byly předneseny výsledky z pravidelného celostátního hodnocení, pro které byly na Plemdatu připraveny počítačové programy. Proběhlo prvé celostátní genomické hodnocení holštýnského skotu pro mléčnou užitkovost, zevnějšek, plodnost a dlouhověkost.

ProjektGenomická selekce dojeného skotu, Návrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat