Šlechtění dojnic na odolnost vůči onemocnění mastitidou

ZAVADILOVÁ, Ludmila a KAŠNÁ, Eva. Šlechtění dojnic na odolnost vůči onemocnění mastitidou. Náš chov, Praktická příručka, 2017, roč. 77(6), s. 41-42. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17059.pdf
Abstrakt

Příspěvek se zabývá možnostmi snížení výskytu onemocnění mastitida u dojnic použitím šlechtitelských postupů. Mastitida je zánětlivé onemocnění mléčné žlázy, způsobované nejrůznějšími typy patogenů a postihující vemeno dojnice či jeho jednotlivé čtvrtě s různou mírou závažnosti, ale v každém případě s mnoha dopady na zdravotní stav dojnic. Dědivost klinické mastitidy se pohybuje okolo 10%. Zatímco úpravy prostředí mají podstatný dopad na snížení nemocnosti, ale jsou časově a prostorově omezeny, šlechtěním se dosáhne změny genotypu zvířat, což se přenáší i na další generace. Tento přístup je podmíněn sběrem údajů o onemocnění klinickou mastitidou, aby bylo možné odhadovat plemenné hodnoty pro odolnost vůči klinické mastitidě a podle nich vybírat nejvhodnější zvířata jako rodiče další generace.

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat