Šlechtění na zvýšení odolnosti vůči klinické mastitidě u holštýnského skotu

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana. Šlechtění na zvýšení odolnosti vůči klinické mastitidě u holštýnského skotu. Náš chov, 2019, roč. 79(9), s. 25-29. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19122.pdf
Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na vyhodnocení odhadu genomických plemenných hodnot pro odolnost vůči klinické mastitidě u holštýnského skotu. Výchozí odhady byly provedené na základě souboru vycházejícího z Deníku nemocí a léčení, který zahrnoval 18 633 krav s 22 179 laktacemi. Porovnání bylo provedeno se souborem doplněným o sběr údajů o nemocech, který proběhl pod názvem Studie trhu Q CZ. Tento soubor zahrnoval 29 505 zvířat a 49 044 laktací. Pro vlastní odhad byl použit lineární animal model, kdy genomické plemenné hodnoty byly odhadnuty jednokrokovou metodou odhadu využívající současně veškeré zdroje informací o populaci. Ze získaných odhadů byly vypočteny relativní plemenné hodnoty pro konvenční (RPH) i genomické (GERPH) plemenné hodnoty. Jako referenční hladina byl použit průměr konvenčních či genomických plemenných hodnot býků narozených v roce 2010. Čím vyšší je relativní plemenná hodnota, tím vyšší je plemenná hodnota zvířete pro odolnost vůči klinické mastitidě. Spolehlivost plemenných hodnot byla vypočtena na základě standardních chyb odhadů a aditivní genetické variance odhadnuté pro klinickou mastitidu. Koeficienty dědivosti výskytu klinické mastitidy 2,85 % (soubor Deník) a 4,97 % (soubor Deník Q CZ) odpovídají běžně publikovaným výsledkům. Ukázalo se, že použití souboru s Q CZ stejně tak jako genomického odhadu vede k nárůstu spolehlivosti plemenných hodnot. Proto navrhujeme nadále používat k odhadu plemenných hodnot pro odolnost vůči klinické mastitidě soubor včetně údajů Q CZ a genomickou jednokrokovou metodu.

ProjektNavýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat