Šlechtění na zvýšení odolnosti vůči nemocem u holštýnského skotu v roce 2023

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana, KUČERA, J., FLEISCHER, P. a ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa. Šlechtění na zvýšení odolnosti vůči nemocem u holštýnského skotu v roce 2023. Chovatelské listy, 2023, roč. 2023(1), s. 21-25. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23112.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá šlechtěním holštýnského skotu zaměřeným na zlepšení odolnosti vůči nemocem, které se v České republice zavádí u holštýnského skotu do rutinního odhadu v roce 2023. Popisuje význam webové aplikace Deník nemocí a léčení a metody použité pro odhad plemenných hodnot pro klinickou mastitidu, tři souhrnné znaky nemocí paznehtů a index zdraví, který se stanovuje na základě těchto čtyř plemenných hodnot. Spolehlivosti plemenných hodnot pro znaky zdraví jsou nejvyšší pro býky s dcerami, genomická zvířata, krávy i býky, a pro krávy se zdravotním fenotypem. Je zřejmé, že mezi selekčním indexem holštýnského skotu (SIH) a indexem zdraví není zjevná závislost. Zvíře s vysokým SIH může mít vysoké i nízké hodnoty pro index zdraví i plemenné hodnoty znaků zdraví, stejně tak jedinec s nižší hodnotou SIH. Při porovnání skutečných diagnóz u dcer býků, kteří byli začátkem roku 2021 ohodnoceni vysokým indexem zdraví či naopak, se ukazuje, že počet dcer s nemocí i celkový počet diagnóz u dané vlastnosti je podstatně vyšší u skupiny hůře hodnocených býků, tj. s nízkým indexem zdraví. Vyšší jsou u nich i počty evidovaných diagnóz na dceru. Rutinní zavedení hodnocení zdravotních znaků v ČR je velkým úspěchem domácích šlechtitelů. Pokud se podaří udržet a dále rozšířit, tak výrazně zvýší reputaci i konkurenceschopnost českých chovatelů v zahraničí – zejména ve spojení s genomikou. Genomika sama o sobě je sice vynikající postup zlepšující a zrychlující šlechtitelský pokrok, ale bez široce pojaté kontroly užitkovosti, znalostí projevu znaků u místních populací skotu se neobejde, naopak zcela na nich závisí.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat