Sledování kvalitativních parametrů vojtěšky seté

ŠINDELKOVÁ, I., LANG, J., LOUČKA, Radko, NEDĚLNÍK, J. a JAMBOR, Václav. Sledování kvalitativních parametrů vojtěšky seté. Úroda, 2020, roč. 68(12), s. 479-482. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20213.pdf
Abstrakt

Precizní zemědělství má velký potenciál poskytovat produktivnější a udržitelnější zemědělskou produkci. Principem precizního zemědělství je sbírat informace velké početnosti. Následně získaná data využít pro přizpůsobení se těmto rozdílům. Nároky na kvalitu krmiv v precizním zemědělství je obtížné stanovit prostřednictvím klasických analytických metod. Na sledovaných lokalitách Troubsko a Hrušovany nad Jevišovkou byla v roce 2019 v provozních pokusech hodnocena řezanka vojtěšky seté z hlediska nutričních hodnot. Z těchto lokalit byly ve 3 sečích odebírány vzorky řezanky a v laboratořích stanoveny nutriční hodnoty (sušina, NL, NDF, ADF, popeloviny) pomocí chemických a NIRs analýz. Kalibračními modely chceme dosáhnout vyšší přesnost stanovení intime hodnot s použitím přístrojů AgriNIRs u řezanky vojtěšky.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat