Sledování kvality výkalů jako ukazatele zdraví bachoru dojnic

JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, LOUČKA, Radko, KOUKOLOVÁ, Veronika, HOMOLKA, Petr, KUMPRECHTOVÁ, Dana, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. Sledování kvality výkalů jako ukazatele zdraví bachoru dojnic. Náš chov, 2021, roč. 81(9), s. 14-16. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21116.pdf
Abstrakt

Subakutní bachorová acidóza (SARA) je velmi častým onemocněním, vyskytujícím se ve stádech vysokoprodukčních dojnic. Její včasná detekce, léčba a zejména prevence jsou velmi důležité pro snížení ztrát, způsobených tímto onemocněním na produkci, ale zejména na zdravotním stavu dojnic. Pokus prezentovaný v tomto příspěvku si kladl za cíl posoudit možnost predikce parametrů bachorového prostředí z jednoduchých analýz výkalů, a tím možnost usnadnění praktické detekce zmíněných problémů. Měření pH v bachoru bylo uskutečněno pomocí bolusů kontinuálně měřících pH bachoru. Výkaly byly odebírány jedenkrát denně a analyzovány na pH, sušinu a obsah škrobu. Námi zjištěné vztahy mezi parametry, pozorovanými v bachoru a ve výkalech, neposkytly uspokojivé výsledky, které by mohly být plně využitelné pro predikci či prevenci SARA. Samotné využití bachorových pH bolusů je výborným prostředkem pro sledování zdraví v bachoru, které analýzami výkalů nelze nahradit.

ProjektAggregate Farming in the Cloud
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat