Sledovanie počtu somatických buniek v mlieku bahníc

TANČÍN, Vladimír, UHRINČAŤ, Michal, MILERSKI, Michal, VRŠKOVÁ, Martina, MAČUHOVÁ, Lucia a BARANOVIČ, Štefan. Sledovanie počtu somatických buniek v mlieku bahníc. Náš chov, 2017, roč. 77(7), s. 47-49. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17082.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá současnými znalostmi vztahů mezi počtem somatických buněk (PSB), zdravím vemene a užitkovostí dojných ovcí. Ve světě se aplikovaný výzkum věnuje pochopení vztahů mezi PSB a zdravím mléčné žlázy pomocí zjišťování přítomnosti mikroorganismů. Mnoho vzorků mléka s vysokým PSB je mikrobilogicky negativních, což zdůrazňuje potřebu výzkumu na molekulární úrovni. Limity pro PSB, které by mohly pomoci i identifikaci zdravotních poruch vemene stále nejsou definované. Nicméně v posledních létech je patrný příklan k ostřejším limitům, než v minulosti.

ProjektŠlechtění na přežitelnost mláďat v chovu ovcí a masného skotu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat