Sliny a krev: Validace neinvazivního způsobu analýzy biochemických parametrů u koní – pilotní studie

HOSTOVSKÁ, Lucie, HOSTOVSKÝ, Martin a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2021 Sliny a krev: Validace neinvazivního způsobu analýzy biochemických parametrů u koní – pilotní studie. In 48. konference České a Slovenské etologické společnosti. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21248.pdf
Abstrakt

Výsledkem projektu byla validace hodnot biochemických parametrů ve slinách oproti hodnotám měřeným v krvi. Současně byly biochemické parametry porovnávány ve dvou skupinách koní charakterizovaných různým typem zátěže. Studie tak rozšířila dosavadní poznatky o rovnocenném využití neinvazivních odběrů vzorků i na biochemické ukazatele, které se až dosud u zvířat stanovují téměř výhradně z krve. Hodnocení fyziologických změn v organismu v souvislosti se zátěží je nezbytné pro optimálně zvolený trénink i management koní, stejně jako pro hodnocení úrovně welfare koní.

OdděleníEtologie